selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Kết quả của Slovenia mở rộng 2024 - Badonavi

Slovenia mở rộng 2024

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

2

 • 19 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 15

1

Chi tiết
Prahdiska Bagas SHUJIWO

Prahdiska Bagas SHUJIWO

1 JUSTIN HOH Shou Wei JUSTIN HOH Shou Wei MAS
MAS
2 Prahdiska Bagas SHUJIWO Prahdiska Bagas SHUJIWO
3 Aryamann TANDON Aryamann TANDON IND
IND
3 Tharun MANNEPALLI Tharun MANNEPALLI IND
IND

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ
Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ

Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Chi tiết
Shriyanshi VALISHETTY

Shriyanshi VALISHETTY

1 Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ
2 Shriyanshi VALISHETTY Shriyanshi VALISHETTY
3 Amalie SCHULZ Amalie SCHULZ DEN
DEN
3 Deswanti Hujansih NURTERTIATI Deswanti Hujansih NURTERTIATI

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam
Muhammad Al FARIZI

Muhammad Al FARIZI

 
Nikolaus JOAQUIN

Nikolaus JOAQUIN

2

 • 21 - 15
 • 22 - 20

0

Chi tiết
Rahmat HIDAYAT

Rahmat HIDAYAT

 
1 Muhammad Al FARIZI Muhammad Al FARIZI
Nikolaus JOAQUIN Nikolaus JOAQUIN
2 Yeremia Erich Yoche YACOB Yeremia Erich Yoche YACOB INA
INA
Rahmat HIDAYAT Rahmat HIDAYAT
3 M FAZRIQ Mohamad Razif M FAZRIQ Mohamad Razif MAS
MAS
GOONTING Bryan Jeremy GOONTING Bryan Jeremy
3 Muh Putra ERWIANSYAH Muh Putra ERWIANSYAH INA
INA
Teges Satriaji Cahyo HUTOMO Teges Satriaji Cahyo HUTOMO INA
INA

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

Siti Sarah AZZAHRA

Indonesia

 
Agnia Sri RAHAYU

Agnia Sri RAHAYU

2

 • 21 - 16
 • 21 - 11

0

Chi tiết
Yan Fei CHEN

Yan Fei CHEN

 
Liang Ching SUN

Liang Ching SUN

1 Siti Sarah AZZAHRA Siti Sarah AZZAHRA INA
INA
Agnia Sri RAHAYU Agnia Sri RAHAYU
2 Yan Fei CHEN Yan Fei CHEN
Liang Ching SUN Liang Ching SUN
3 Crystal LAI Crystal LAI CAN
CAN
Jackie DENT Jackie DENT
3 Arlya Nabila Thesa MUNGGARAN Arlya Nabila Thesa MUNGGARAN
Az Zahra Ditya RAMADHANI Az Zahra Ditya RAMADHANI

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

2

 • 15 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 19

1

Chi tiết
Verrell Yustin MULIA

Verrell Yustin MULIA

 
Priskila Venus ELSADAI

Priskila Venus ELSADAI

1 Amri SYAHNAWI Amri SYAHNAWI INA
INA
Indah Cahya Sari JAMIL Indah Cahya Sari JAMIL INA
INA
2 Verrell Yustin MULIA Verrell Yustin MULIA
Priskila Venus ELSADAI Priskila Venus ELSADAI
3 LOW Han Chen LOW Han Chen
Noraqilah MAISARAH Noraqilah MAISARAH
3 Brandon Zhi Hao YAP Brandon Zhi Hao YAP ENG
ENG
Abbygael HARRIS Abbygael HARRIS ENG
ENG

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá