Thuy Linh NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
47

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

LI NING Czech Open 2018

Đơn nữ (2018-09-28 19:00)

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 47

2

 • 21 - 9
 • 17 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Martina REPISKA

Slovakia
XHTG 90

Đơn nữ (2018-09-28 15:40)

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 47

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 47

0

 • 21 - 23
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

HUNG Yi-Ting

Chinese Taipei
XHTG 176

LI NING Czech Open 2018

Đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 47

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Yvonne LI

Germany
XHTG 48

Đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 47

2

 • 13 - 21
 • 23 - 21
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Rachel HONDERICH

Canada
XHTG 38

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá