Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
245 (Cao nhất 202 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nam 

2

  • 21 - 13
  • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

2

  • 21 - 7
  • 21 - 14

0

U Min JEONG

U Min JEONG

Đơn nam 

2

  • 21 - 12
  • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

2

  • 21 - 11
  • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

2

  • 21 - 15
  • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá