PLASMA TX 5 RDS

PLASMA TX 5 RDS
PLASMA TX 5 RDS PLASMA TX 5 RDS

(Bấm vào hình để xem kích thước lớn)

Vợt cầu lông đầu tiên của châu Âu với một hệ thống dữ liệu vợt

Vợt nhẹ và dễ sử dụng! ! Thực hành thoải mái mỗi ngày trong vợt cầu lông đầu tiên của châu Âu được trang bị RDS (hệ thống dữ liệu vợt)! ! Nâng cấp trò chơi của bạn! !

Thông số kỹ thuật

Giá
20,000Yên (Giá sau thuế: 22,000 Yên)
Nhà sản xuất
OLIVER JAPAN
Mã số sản phẩm
PLASMA TX 5 RDS
Cân nặng
3U
Độ cứng của trục, cảm giác khi tác động
hơi nhẹ
Đầu cân bằng
Đầu sáng
Độ căng

19 đến 26 (tối đa 28)

khung Material
Nano-Eplon
Tài liệu trục
Nano-Eplon

Thành viên nhận xét

Đăng nhận xét

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá