Kết quả tất cả trận đấu giữa Carolina MARIN và HE Bingjiao

Carolina MARIN

Spain XHTG: 5

Carolina MARIN 4 Thắng

HE Bingjiao

China XHTG: 7

HE Bingjiao 1 Thắng

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ 

2

 • 13 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 13

1

DAIHATSU Indonesia Masters 2018

Đơn nữ 

2

 • 21 - 19
 • 12 - 21
 • 21 - 16

1

TAHOE China Open

Độc thân nữ (2017-11-17 04:00)

2

 • 21 - 15
 • 22 - 24
 • 22 - 20

1

DAIHATSU YONEX Japan Open

Độc thân nữ 

2

 • 23 - 21
 • 21 - 12

0

YONEX Toàn Anh Mở Rộng

Độc thân nữ (2017-03-09 16:10)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 10

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá