Kết quả tất cả trận đấu giữa Riichi TAKESHITA và Jia Heng Jason TEH

Riichi TAKESHITA

Japan  XHTG: 78

Riichi TAKESHITA 1 Thắng

Jia Heng Jason TEH

Singapore  XHTG: 242

Jia Heng Jason TEH 0 Thắng

Quốc tế Nam Úc 2018

Đơn nam  (2018-09-15 11:30)

2

  • 21 - 16
  • 21 - 12

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá