【Video】CHAE YuJung・KIM So Yeong VS CHEN Qingchen・JIA Yifan, vòng 16 Phúc Châu mở cửa năm 2018

Phúc Châu mở cửa năm 2018, vòng 16 Đôi nữ. Trận đấu giữa CHAE YuJung・KIM So Yeong và CHEN Qingchen・JIA Yifan.(08/11/2018) Độ dài video: 47 phút 41 giây.

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nữ  Vòng 16 (2018-11-08 12:00)

CHEN Qingchen

Trung Quốc
XHTG 1

 

JIA Yifan

Trung Quốc
XHTG 1

0

  • 9 - 21
  • 18 - 21

2

CHAE YuJung

Hàn Quốc
XHTG 6

 

KIM So Yeong

Hàn Quốc
XHTG 6

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách VĐV