【Video】CHOU Tien Chen VS SHI Yuqi, bán kết Phúc Châu mở cửa năm 2018

Phúc Châu mở cửa năm 2018, bán kết Đơn nam. Trận đấu giữa CHOU Tien Chen và SHI Yuqi.(10/11/2018) Độ dài video: 42 phút 0 giây.

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đơn nam  Bán kết (2018-11-10 13:00)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 4

2

  • 21 - 11
  • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

China
XHTG 2

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách cầu thủ