2018/09/11

【Video】Shiho TANAKA・Koharu YONEMOTO VS Della Destiara HARIS・Rizki Amelia PRADIPTA, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 201

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018, tứ kết Đôi nữ. Trận đấu giữa Shiho TANAKA・Koharu YONEMOTO và Della Destiara HARIS・Rizki Amelia PRADIPTA. Độ dài video: 87 phút 46 giây.

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ  Tứ kết

Della Destiara HARIS

Indonesia
XHTG 12

 

Rizki Amelia PRADIPTA

Indonesia
XHTG 12

1

  • 21 - 17
  • 12 - 21
  • 15 - 21

2

Shiho TANAKA

Japan
XHTG 6

 

Koharu YONEMOTO

Japan
XHTG 6

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Danh sách cầu thủ