Kết quả tất cả trận đấu giữa ZHENG Siwei và Lopez ANDRES

ZHENG Siwei

Trung Quốc 

ZHENG Siwei 1 Thắng

Lopez ANDRES

Mexico  XHTG: 363

Lopez ANDRES 0 Thắng

TUC Test 18

Đôi nam 

2

  • 21 - 12
  • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá