Kết quả tất cả trận đấu giữa Thea Marie POMAR và Yuran ZHANG

Thea Marie POMAR

Philippines 

Thea Marie POMAR 1 Thắng

Yuran ZHANG

Australia 

Yuran ZHANG 0 Thắng

Sydney International 2018

Đôi nữ  (2018-09-20 15:00)

2

  • 21 - 10
  • 21 - 3

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá