Kết quả tất cả trận đấu giữa Thea Marie POMAR và CHEN You-Chi

Thea Marie POMAR

Philippines 

Thea Marie POMAR 1 Thắng

CHEN You-Chi

Đài Loan  XHTG: 277

CHEN You-Chi 0 Thắng

Sydney International 2018

Đôi nữ  (2018-09-21 16:20)

2

  • 21 - 11
  • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá