Kết quả tất cả trận đấu giữa Stefani STOEVA và ZHONG Qianxin

Stefani STOEVA

Bulgaria  XHTG: 1200

Stefani STOEVA 1 Thắng

ZHONG Qianxin

China 

ZHONG Qianxin 0 Thắng

Yonex French Open

Đôi nữ  (2015-10-22 20:10)

2

  • 21 - 17
  • 19 - 21
  • 21 - 12

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá