Kết quả tất cả trận đấu giữa Misaki MATSUTOMO và Stefani STOEVA

Misaki MATSUTOMO

Japan 

Misaki MATSUTOMO 4 Thắng

Stefani STOEVA

Bulgaria XHTG: 1204

Stefani STOEVA 0 Thắng

VICTOR Korea Open

Đôi nữ (2017-09-13 12:40)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

YONEX SUNRISE Mở cửa Hồng Kông

Đôi nữ (2016-11-23 11:30)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 11

0

OUE mở Singapore

Đôi nữ (2016-04-14 20:40)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

YONEX SUNRISE Ấn Độ mở cửa

Đôi nữ (2016-03-31 15:15)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá