Kết quả tất cả trận đấu giữa Vladimir IVANOV và Takeshi KAMURA

Vladimir IVANOV

Russia XHTG: 1636

Vladimir IVANOV 3 Thắng

Takeshi KAMURA

Japan 

Takeshi KAMURA 1 Thắng

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam (2018-10-16 09:00)

2

 • 27 - 25
 • 21 - 10

0

YONEX French Open

Đôi nam (2017-10-26 14:50)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

DAIHATSU YONEX Japan Open

Đôi nam 

2

 • 24 - 26
 • 22 - 20
 • 21 - 19

1

Yonex French Open

Đôi nam 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 13

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá