Kết quả tất cả trận đấu giữa HUANG Dongping và CHEN Hsiao Huan

HUANG Dongping

China 

HUANG Dongping 4 Thắng

CHEN Hsiao Huan

Chinese Taipei XHTG: 378

CHEN Hsiao Huan 2 Thắng

Trung Quốc Masters 2017

Hỗn hợp đôi 

2

 • 21 - 14
 • 21 - 10

0

Bonny Trung Quốc Masters

Hỗn hợp đôi (2016-04-21 16:00)

2

 • 21 - 8
 • 21 - 16

0

Thaihot China Open

Hỗn hợp Đôi (2015-11-11 10:00)

2

 • 21 - 15
 • 17 - 21
 • 21 - 18

1

Bonny Trung Quốc Masters

Đôi nữ (2015-04-16 06:15)

CHEN Hsiao Huan

 

LAI Chia Wen

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

HUANG Dongping

 

ZHU Mai Ci

Hỗn hợp đôi (2015-04-16 01:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

2014 Macau Open

Đôi nữ 

CHEN Hsiao Huan

 

LAI Chia Wen

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

HUANG Dongping

 

ZHU Mai Ci

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá