Kết quả tất cả trận đấu giữa TSE Ying Suet và Line Højmark KJAERSFELDT

TSE Ying Suet

Hong Kong 

TSE Ying Suet 1 Thắng

Line Højmark KJAERSFELDT

Đan Mạch  XHTG: 30

Line Højmark KJAERSFELDT 1 Thắng

YONEX-SUNRISE Mở cửa Hồng Kông

Đôi hỗn hợp  (2017-11-22 20:45)

2

  • 21 - 17
  • 16 - 21
  • 21 - 15

1

BCA Indonesia Open

Hỗn hợp Đôi  (2016-05-31 15:00)

2

  • 21 - 15
  • 21 - 18

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá