Kết quả tất cả trận đấu giữa Tontowi AHMAD và Bikash SHRESTHA

Tontowi AHMAD

Indonesia 

Tontowi AHMAD 1 Thắng

Bikash SHRESTHA

Nepal  XHTG: 488

Bikash SHRESTHA 0 Thắng

Thế vận hội lần thứ 17 năm 2014

Hỗn hợp đôi  (2014-09-25 09:50)

2

  • 21 - 4
  • 21 - 9

0

Bikash SHRESTHA

 

Nagshala D. TAMANG

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá