Kết quả tất cả trận đấu giữa Mads Pieler KOLDING và Andries MALAN

Mads Pieler KOLDING

Đan Mạch 

Mads Pieler KOLDING 2 Thắng

Andries MALAN

Nam Phi  XHTG: 1138

Andries MALAN 0 Thắng

TUC Test 18

Đôi nam 

2

  • 21 - 8
  • 21 - 17

0

TỔNG BWF Chung kết Thomas & Uber Cup 2016

Đôi nam 

2

  • 21 - 8
  • 21 - 17

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá