Kết quả tất cả trận đấu giữa Praveen JORDAN và Muhammad Irfan Saeed BHATTI

Praveen JORDAN

Indonesia 

Praveen JORDAN 1 Thắng

Muhammad Irfan Saeed BHATTI

Pakistan  XHTG: 669

Muhammad Irfan Saeed BHATTI 0 Thắng

Thế vận hội lần thứ 17 năm 2014

Hỗn hợp đôi  (2014-09-25 09:10)

2

  • 21 - 13
  • 21 - 3

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá