CHAE Yoo Jung

CHAE Yoo Jung CHAE Yoo Jung CHAE Yoo Jung

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
23 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Gwangju VICTOR Korea Masters 2017

Đôi hỗn hợp (2017-12-03 11:00)

1

 • 21 - 17
 • 13 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi hỗn hợp 

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Masters Hàn Quốc năm 2017

Đôi nữ (2017-12-01 03:10)

0

 • 17 - 21
 • 8 - 21

2

Đôi nữ (2017-11-30 16:40)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 6

0

CHANG Ching Hui

Chinese Taipei

 

YANG Ching Tun

Chinese Taipei

Đôi hỗn hợp (2017-11-30 12:10)

2

 • 23 - 21
 • 21 - 14

0

LEE Yang

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei
XHTG 357

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá