【Video】Ihsan Maulana MUSTOFA VS KIDAMBI Srikanth, vòng 16 OUE mở Singapore

OUE mở Singapore, vòng 16 Đơn nam. Trận đấu giữa Ihsan Maulana MUSTOFA và KIDAMBI Srikanth.(13/04/2017) Độ dài video: 78 phút 1 giây.

OUE mở Singapore

Đơn nam  Vòng 16 (2017-04-13 21:30)

Ihsan Maulana MUSTOFA

Indonesia
XHTG 35

1

  • 21 - 18
  • 19 - 21
  • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan