【Video】PUSARLA V. Sindhu VS Ratchanok INTANON, bán kết YONEX-SUNRISE DR. AKHILESH DAS GUPTA India Mở 2018

YONEX-SUNRISE DR. AKHILESH DAS GUPTA India Mở 2018, bán kết Đơn nữ. Trận đấu giữa PUSARLA V. Sindhu và Ratchanok INTANON. Độ dài video: 1 phút 9 giây.

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách cầu thủ