2018/08/17

【Video】KIM Hye Rin・KONG Hee Yong VS DU Yue・LI Yinhui, tứ kết CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018, tứ kết Đôi nữ. Trận đấu giữa KIM Hye Rin・KONG Hee Yong và DU Yue・LI Yinhui.(29/06/2018) Độ dài video: 74 phút 26 giây.

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nữ  Tứ kết (2018-06-29 15:10)

KIM Hye Rin

Korea
XHTG 39

 

KONG Hee Yong

Korea
XHTG 39

2

  • 21 - 16
  • 21 - 23
  • 21 - 19

1

DU Yue

China
XHTG 11

 

LI Yinhui

China
XHTG 10

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Danh sách cầu thủ