CHEN Shiau Cheng

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
298 (Cao nhất 179 vào tuần 19 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đôi nam nữ U19 (2018-11-12 16:30)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 298

 

WANG Yu Qiao

Chinese Taipei

2

 • 21 - 8
 • 18 - 21
 • 21 - 16

1

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nam 

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 298

1

 • 21 - 17
 • 19 - 21
 • 22 - 24

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 298

2

 • 21 - 7
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Izak BATALHA

Brazil
XHTG 709

Đơn nam 

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 298

2

 • 21 - 10
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Markus BARTH

Norway
XHTG 1522

Đơn nam 

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 298

0

 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Arnaud MERKLE

France
XHTG 188

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá