Pui Ngai CHE

Thông tin

Quốc gia
Macao(Macao)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
404 (Cao nhất 270 vào tuần 36 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đôi nam U19 (2018-11-13 09:00)
 

LAM Hou Him

Macao
XGTH 1224

2

 • 21 - 7
 • 21 - 10

0

Đôi nam nữ U19 (2018-11-12 16:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Expedito EMUDDU

Uganda
XHTG 1293

 

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đôi nam 
 

LAM Hou Him

Macao
XGTH 1224

0

 • 6 - 21
 • 12 - 21

2

Đôi nam 
 

LAM Hou Him

Macao
XGTH 1224

0

 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam 
 

LAM Hou Him

Macao
XGTH 1224

1

 • 21 - 10
 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá