Shevon Jemie LAI

Shevon Jemie LAI Shevon Jemie LAI Shevon Jemie LAI

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 6 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 14
 • 11 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 16

0

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XHTG 37

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ 

1

 • 22 - 20
 • 14 - 21
 • 6 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 17

0

Jacco ARENDS

Netherlands

 

Selena PIEK

Netherlands

Singapore Open 2018

Đôi nam nữ (2018-07-22 13:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 18

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá