DU Yue

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 8 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ (2018-08-02 15:00)

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nữ 

0

 • 8 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nữ (2018-08-01 11:40)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Đôi nam nữ (2018-07-31 17:00)

2

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 10

1

LEE Yang

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nữ (2018-07-05 09:45)

1

 • 22 - 24
 • 21 - 19
 • 17 - 21

2

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá