Emilie LEFEL

Emilie LEFEL Emilie LEFEL Emilie LEFEL

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
25 (Cao nhất 21 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nữ (2018-10-12 18:00)

1

 • 13 - 21
 • 21 - 19
 • 19 - 21

2

Đôi nữ (2018-10-11 19:10)

2

 • 21 - 8
 • 21 - 12

0

Emma KARLSSON

Sweden
XHTG 486

 

Johanna MAGNUSSON

Sweden
XHTG 251

Đôi nữ (2018-10-10 19:55)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 12

0

 

Freja RAVN

Denmark
XHTG 372

LI NING Czech Open 2018

Đôi nữ 

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Chloe BIRCH

England
XHTG 49

 
Đôi nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Emma KARLSSON

Sweden
XHTG 486

 

Johanna MAGNUSSON

Sweden
XHTG 251

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá