KIM Gi Jung

KIM Gi Jung KIM Gi Jung KIM Gi Jung

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
105 (Cao nhất 73 vào tuần 28 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TUC Test 18

Đôi nam 
 
KIM Sa Rang

KIM Sa Rang

2

  • 21 - 15
  • 21 - 18

0

Đôi nam 
 
KIM Sa Rang

KIM Sa Rang

0

  • 15 - 21
  • 18 - 21

2

Đôi nam 
 
KIM Sa Rang

KIM Sa Rang

2

  • 21 - 6
  • 21 - 7

0

Đôi nam 
 
KIM Sa Rang

KIM Sa Rang

2

  • 21 - 14
  • 24 - 22

0

Gwangju VICTOR Korea Masters 2017

Đôi nam 

0

  • 15 - 21
  • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá