Peter BRIGGS

Peter BRIGGS Peter BRIGGS Peter BRIGGS

Thông tin

Quốc gia
England(England)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
49 (Cao nhất 34 vào tuần 1 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nam (2018-10-11 17:10)

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam (2018-10-10 20:35)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Jaromir JANACEK

Czech Republic
XHTG 271

 

Tomáš ŠVEJDA

Czech Republic
XHTG 1077

Singapore Open 2018

Đôi nam (2018-07-19 16:40)

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nam (2018-07-18 17:30)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam (2018-07-11 19:40)

0

 • 13 - 21
 • 16 - 21

2

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá