Ghazala SADDIQUE

Thông tin

Quốc gia
Pakistan(Pakistan)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
524 (Cao nhất 255 vào tuần 38 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Đôi nữ 

Ghazala SADDIQUE

Pakistan
XHTG 524

 

Saima WAQAS

Pakistan

0

 • 3 - 21
 • 3 - 21

2

Đôi nữ 

Ghazala SADDIQUE

Pakistan
XHTG 524

 

Saima WAQAS

Pakistan

2

 • 22 - 20
 • 18 - 21
 • 21 - 15

1

Neela NAJEEB

Maldives
XHTG 761

 

Moosa Aminath SHAHURUNAZ

Maldives
XHTG 238

YONEX SUNRISE Quốc tế Pakistan Series 2017

Độc thân nữ 

Ghazala SADDIQUE

Pakistan
XHTG 524

0

 • 21 - 23
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Sehra AKRAM

Pakistan
XHTG 286

Độc thân nữ (2017-11-10 09:00)

Ghazala SADDIQUE

Pakistan
XHTG 524

2

 • 21 - 9
 • 17 - 21
 • 21 - 17

1

Kết quả trận đấu

Sara MOHMAND

Pakistan
XHTG 761

Đôi hỗn hợp 
 

Ghazala SADDIQUE

Pakistan
XGTH 524

1

 • 21 - 15
 • 21 - 23
 • 19 - 21

2

Bishnu KATWAL

Nepal
XHTG 806

 

Sunayana MUKHIYA

Nepal
XHTG 580

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá