Thi Trang (B) VU

Thi Trang (B) VU Thi Trang (B) VU Thi Trang (B) VU

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
54 (Cao nhất 34 vào tuần 23 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

PAYTREN BERKAT ABADI Indonesia Thách thức quốc tế 2018

Đơn nữ 

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

0

 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mako URUSHIZAKI

Japan
XHTG 158

Đơn nữ (2018-10-25 19:20)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

2

 • 21 - 6
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Jesica MULJATI

Indonesia
XHTG 150

Đơn nữ (2018-10-24 12:40)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

2

 • 21 - 9
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

CHIU Pin-Chian

Chinese Taipei
XHTG 501

Sydney International 2018

Đơn nữ 

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ayumi MINE

Japan
XHTG 45

Đơn nữ (2018-09-22 11:35)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

2

 • 21 - 14
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

LEE Zii Yii

Malaysia
XHTG 190

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá