Christopher GRIMLEY

Thông tin

Quốc gia
Scotland(Scotland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
926 (Cao nhất 140 vào tuần 48 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-12 15:00)

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 926

0

 • 11 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ruttanapak OUPTHONG

Thailand
XHTG 617

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nam 

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 926

0

 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 926

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Jan JANOŠTÍK

Czech Republic

Đơn nam 

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 926

0

 • 19 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 926

2

 • 21 - 11
 • 21 - 4

0

Dumindu ABEYWICKRAMA

Dumindu ABEYWICKRAMA

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá