Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
212 (Cao nhất 141 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 212

2

 • 19 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

Jia Wei Joel KOH

Singapore
XHTG 331

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 212

2

 • 21 - 7
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Nicolas MACIAS

Peru
XHTG 448

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 212

2

 • 21 - 5
 • 21 - 6

0

Jarred ELLIOTT

Jarred ELLIOTT

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 212

2

 • 21 - 11
 • 17 - 21
 • 21 - 6

1

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 125

Đôi nam nữ 
Phittayaporn CHAIWAN

Phittayaporn CHAIWAN

 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XGTH 212

2

 • 16 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 18

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá