Cao Cuong PHAM

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
77

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đơn nam (2018-09-21 15:10)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 77

0

 • 8 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 125

Đơn nam (2018-09-21 12:50)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 77

2

 • 16 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 17

1

Kết quả trận đấu

Oscar GUO

New Zealand
XHTG 219

Đơn nam (2018-09-20 10:00)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 77

2

 • 21 - 12
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Rio AGUSTINO

Australia
XHTG 1293

Quốc tế Nam Úc 2018

Đơn nam (2018-09-15 10:45)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 77

0

 • 20 - 22
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Hashiru SHIMONO

Japan
XHTG 102

Đơn nam (2018-09-14 18:20)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 77

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Yusuke ONODERA

Japan
XHTG 199

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá