Vaishnavi Reddy JAKKA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
59 (Cao nhất 49 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Bảng F đơn nữ  (2018-10-09 09:00)

2

  • 21 - 14
  • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu
Bảng F đơn nữ  (2018-10-08 09:00)

0

  • 18 - 21
  • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Jennie GAI

United States
XHTG 120

Bảng F đơn nữ  (2018-10-07 11:55)

2

  • 21 - 13
  • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Elena ANDREU

Spain
XHTG 1086

Đội tiếp sức Olympic Thế vận hội niên thiếu 2018

Đơn nữ 

Jennie GAI

United States
XHTG 120

Đơn nữ 

HUANG Yin Hsuan

Chinese Taipei
XHTG 612

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá