Jia Heng Jason TEH

Thông tin

Quốc gia
Singapore(Singapore)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
250

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nam 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Ethan Chun-Ming LOW

Ethan Chun-Ming LOW

Đơn nam 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

0

 • 15 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

2

 • 12 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Singapore International Series 2018

Đơn nam 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

0

 • 20 - 22
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Krishna Adi NUGRAHA

Indonesia
XHTG 121

Đơn nam (2018-10-19 11:15)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

2

 • 21 - 9
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Saran JAMSRI

Thailand
XHTG 259

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá