Hirari MIZUI

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
395 (Cao nhất 392 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nữ 

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

2

 • 21 - 19
 • 12 - 21
 • 21 - 16

1

Phittayaporn CHAIWAN

Phittayaporn CHAIWAN

Đơn nữ 

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

1

 • 21 - 14
 • 12 - 21
 • 20 - 22

2

WANG Zhiyi

WANG Zhiyi

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Bảng H đơn nữ (2018-10-09 11:20)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

1

 • 10 - 21
 • 21 - 17
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

China
XHTG 133

Bảng H đơn nữ (2018-10-08 11:55)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

2

 • 21 - 1
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Halla BOUKSANI

Algeria
XHTG 203

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá