Vivien SANDORHAZI

Thông tin

Quốc gia
Hungary(Hungary)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
275 (Cao nhất 273 vào tuần 42 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch quốc tế Hungary lần thứ 43 năm 2018

Đơn nữ (2018-11-02 17:30)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 275

1

 • 22 - 20
 • 16 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Aliye DEMIRBAG

Turkey
XHTG 58

Vòng loại đơn nữ 

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 275

2

 • 21 - 17
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Priskila SIAHAYA

Indonesia
XHTG 450

Đôi nữ (2018-11-02 14:50)

Reka MADARASZ

Hungary
XHTG 235

 

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XGTH 275

2

 • 21 - 15
 • 21 - 7

0

Manuela DIAZ

Spain
XHTG 911

 

Laura PRIMO

Spain
XHTG 911

Vòng loại đơn nữ (2018-11-01 13:30)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 275

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Katarina VARGOVA

Slovakia
XHTG 459

Đơn nữ 

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 275

2

 • 21 - 14
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Elizaveta PYATINA

Russia
XHTG 167

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá