AAKARSHI KASHYAP

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
185 (Cao nhất 183 vào tuần 42 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Babolat Bungari 2018

Đơn nữ (2018-10-06 12:40)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 185

2

 • 21 - 15
 • 14 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 102

Đơn nữ (2018-10-05 17:30)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 185

2

 • 21 - 6
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Tanya IVANOVA

Bulgaria
XHTG 736

Đơn nữ (2018-10-05 12:30)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 185

2

 • 21 - 3
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 185

0

 • 19 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 185

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Daniella GONDA

Hungary
XHTG 177

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá