Thống kê giải đấu

Thời gian
21~19/10/2018
Địa điểm
Slovenia
Trận nổi bật: Đôi nam nữ U19

Domen LONZARIČ

Slovenia

 

Marusa VRAČAR

Slovenia

2

 • 21 - 18
 • 21 - 11

0

Chi tiết

Borna VADLJA

Croatia

 

Laura HORVAT

Croatia

Kết quả
Thời gian
21~18/10/2018
Địa điểm
Greece
Trận nổi bật: Vòng loại đơn nam

2

 • 11 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 5

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
21~16/10/2018
Địa điểm
Singapore
Trận nổi bật: Đôi nam

Hang Yee LOW

Malaysia

 

Eng Cheong NG

Malaysia

2

 • 21 - 12
 • 16 - 21
 • 21 - 13

1

Chi tiết

HO Wai Lun

Hong Kong

 

Hee Chun MAK

Hong Kong

Kết quả
Thời gian
14~09/10/2018
Địa điểm
Netherlands
Trận nổi bật: Đơn nữ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 18

0

Chi tiết

QI Xuefei

China

Kết quả
Thời gian
12~07/10/2018
Địa điểm
Argentina
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

1

 • 110 - 90

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá